Skinbjerg AudioBelastningsoptimerede netstøjsfiltre til forforstærkere og signalkilder, der rent faktisk virker med det som de skal benyttes med.

Forsendelse koster kr. 42,- til GLS pakkeshop, eller kr. 64,- til din adresse.
Der medfølger ikke kabler til Netfilter25 og Netfilter50.

Test og feedback


Nerds.dk har testet Netfilter25. De skrev bl.a.:
"Lydbilledet er simpelthen mere klart og veldefineret med filteret indsat i net power forsyningen."
Og i konklusionen:
"For Skinbjerg Netfilter25 er det, jeg vil kalde et ”must have” produkt. Forbedringen er simpelthen for stor til at ingen må undlade at byde sig selv på den fornøjelse. Den er nemlig ikke til at overhøre, og overstiger på alle områder hvad jeg har oplevet med selv ekstremt dyre net-power kabler. Ja, forbedringen er så stor, at det er umuligt at leve med lyden uden net filteret indkoblet." Læs hele testen her.

I Københavns Hifi-klub afholdt man i marts 2019 en klubaften hvor der blev lyttet forskel med og uden Netfilter25, og meddelelsen var efterfølgende:
"Vi kunne høre forskel i klubben! På vores DAC var det en for de fleste tydelig gevinst. Dette i form af stærkt reduceret gjalden og dertil bedre gennemsigtighed og dybdebillede.
Testen blev udført som blindtest, d.v.s. man vidste ikke hvad der var hvad. Med eller uden tilkobling. Der blev gættet rigtigt 3 ud af 3 gange."

Kunder der allerede har købt Netfiler25 eller Netfilter50,kommer også med ret gode reaktioner.

Blandt andet er der flere der har oplevet fremragende resultater med Netfilter25 og DACs.
Enkelte har udtrykt at forskellen med og uden Netfilter25 endda var større end forskellen på 16bit/44kHz og 24bit/192kHz!
Teoretisk set burde den lydmæssige gevinst være størst på rent analoge apparater såsom forforstærkere, separate RIAA'er osv, men vi er hos Skinbjerg Audio naturligvis glade for at kunderne kan opleve så stor forskel på Netfilter25 også bare med DACs, som jo absolut er en apparattype mange hi-fi fans eksperimenterer med.
Hvis man har en high end DAC som man godt kan lide lyden af, så er det altså rigtigt godt at benytte et Netfilter25 eller Netfilter50 sammen med denne.


Om støj på nettet

Nødvendigheden af netstøjsfiltre til hi-fi har været kendt fra 1990'erne, og lige siden er der kun kommet endnu flere og meget værre støjkilder til, som forurener 230 V strømforsyningen til dit hi-fi.
Dit hi-fi skal som bekendt bruge en ren 50 Hz strøm for at fungere, men alt hvad der ellers findes i strømledningen kan risikere at blive transmitteret direkte ind i gennem dine forstærkere og andre lydbehandlende kredsløb. Støj fra mobilladere, Pc'er, routere, lysdæmpere, switch mode strømforsyninger og alt hvad der ellers måtte være tilsluttet strøm, sovser simpelthen dit hi-fi ind i det vildeste højfrekvente støjmiljø fra ca. 5-10 kHz og opefter.
For at dit hi-fi kan yde sit bedste gælder det naturligvis om at filtrere alt denne støj fra.

Eksempel på frekvensspektrum for netspænding

Problemet med ikke-optimerede filtre

Normale hi-fi netstøjsfiltre benytter ofte færdige industrifiltre der består af nogle spoler og kondensatorer monteret i en lille metalboks der sidder sammen med et IEC indgangsstik.
De lidt mere audiophilt orienterede filtre bruger ofte stort set de samme komponentværdier som disse, blot med mere audiophile komponenter. Disse industrifiltre, og alle hi-fi filtre der er afledt af disse, er imidlertid udviklet og beregnet til en helt anden og mere aggressiv filtrering, nemlig for apparater der trækker en høj strøm hele tiden. Men når disse filtre ikke belastes særligt meget så ændrer egenskaberne for filteret sig helt vildt, og derfor har disse filtre ofte slet ingen funktion og nogle gange ødelægger de i stedet dynamikken i lyden når de indsættes inden dit hi-fi. Problemet er at disse filtre ofte er optimeret til 5-6 Ampere (ca. 960-1380 Watt) konstant strømtræk, hvilket der næppe findes et eneste hi-fi apparat der gør. Den normale association er så at dette jo bare er en overdimensionering, og at filteret nok virker ligeså godt ved lavere strømtræk.

Men så simpelt kan man ikke gøre det og desværre ignoreres der fuldstændigt at filterets komponentværdier skal optimeres meget præcist til den helt specifikke belastning for at fungere efter hensigten. Der er altså tale om helt almindelig el-teknisk videnskab her, og de benyttede filterkredsløb belastes helt forkert, og i bedste fald gør det blot filteret fuldstændig virkningsløst. Forklaringen er, at den ohmske belastning som apparatet udgør ved en given Watt-effekt er en helt integreret del af udregningen af værdien på komponenterne i filteret, og derfor kan man ikke bare lave et generelt filter der passer uanset hvor meget strøm apparatet trækker. Der er voldsom forskel på de optimale komponent-værdier for 1000 Watt og 25 Watt, og resultatet er at de fleste separate netstøjsfiltre der eksisterer på markedet, overhovedet ikke passer til de belastninger de bliver udsat for.

Hvis man belaster et sådan filter hårdere end det er optimeret til, så filtreres der ved for lav frekvens og for lavt Q, og derfor opleves der øget impedans, en begrænsning af strømstyrke og dermed begrænsning af dynamikken i lyden. Hvis man omvendt belaster filteret meget mindre end det er beregnet til (hvilket nok sker i 99% af alle tilfælde), så stiger filtreringsfrekvensen, altså knækket hvor der filtreres fra. Dermed lukkes netstøjen lige igennem alligevel uden nogen begrænsninger overhovedet. Desuden stiger stejlheden (Q-værdien) i filteret også voldsomt, og filteret kan teoretisk set komme til at danne en svingningskreds med det tilsluttede hi-fi apparats transformator. Der er simpelthen risiko for at transformatoren 'ringer' med filteret og forstærker den indkommende støj. Det kan ses på impulsresponsen hvor impulsen altså helst skal dø ud hurtigst muligt, men i stedet svinger mange cyklusser hvis det bliver anslået med en støjfrekvens der matcher resonansfrekvensen for det ikke optimerede filter med den alt for lave belastning.

Nu sidder du sikkert og tænker, at det da ikke kan passe at der ikke er andre der har tænkt på denne detalje før, men jo - det skam ganske vist!
På illustrationen herunder kan du se den reelle forskel:


Herunder kommer de mere detaljerede gennemgange af de ovennævnte filtre:


Eksempel 1: Frekvens- fase og impulsrespons for flere ekstremt populære selvbyg netstøjsfiltre (der benytter samme kredsløb) benyttet med 25 Watt belastning.
Filtreringen starter først ved 21 kHz og har et Q på 32. Impulsresponsen viser kraftig ringning.


Eksempel 2: Frekvens- fase og impulsrespons for et færdigt 6A netstøjsfilter i en metalboks integreret med en IEC netbrønd, som bliver solgt fra audiophile selvbyg webshops som værende særligt god til lyd, her vist med 25 Watt belastning:
Filtreringen starter ved 140 kHz med et Q på 4,8. Impulsresponsen viser moderat ringning.


Uanset hvilken kvalitet komponenter der benyttes i disse filtre, så kan de to foregående eksempler umuligt betegnes som en forbedring - hverken for et hi-fi system eller for nogen som helst anden type apparat. Hvis disse filtre i stedet blev benyttet ved den meget hårdere konstante belastning, som f.eks. de 6 Ampere, som det færdige filter er beregnet til, ja så ville de selvfølgelig virke meget bedre.
I almindeligt hi-fi kommer vi aldrig op på så store strømstyrker i kontinuerlig strømtræk, så filtervirkningen er stort set ikke eksisterende.


Et netstøjsfilter optimeret til den korrekte belastning

Hos Skinbjerg Audio går vi lidt mere videnskabeligt til værks, og vi har udviklet et netstøjsfilter der er optimeret til en belastning der passer til de fleste signalkilder og forforstærkere. Det er simpelthen specifikt beregnet til optimal filtrering for apparater der trækker mellem 10 og 25 Watt (og mellem 26 og 50 Watt for Netfilter50), hvilket dækker de fleste forforstærkere, RIAA forstærkere, CD afspillere, tunere, streamere, DACs, osv. Støjdæmpningen starter et stykke over de 50 Hz for at undgå unødigt tab pga. fasedrejning. Dog ikke mere end at der er meget bedre dæmpning af selv de lavere støjfrekvenser i forhold til de tidligere viste eksempler. Filteret sigter efter at opnå en lav Q-værdi, primært for at undgå ringning, men også fordi at mange hi-fi entusiaster allerede har opdaget fordelene ved bløde filtreringer i både DACs og delefiltre. Der er altså tale om et kredsløb med nøje beregnede værdier der rent faktisk er optimeret til hi-fi apparater, i stedet for blot at kopiere et kredsløb der er beregnet til en helt anden brug. Det siger sig selv at dette giver en langt bedre funktion og altså en meget bedre filtrering.

Eksempel 3: Frekvens- fase og impulsrespons for Netfilter25 med 25 Watt belastning:
Filtreringen starter ved 2,4 kHz med et Q på 0,8. Impulsresponsen viser ingen ringning overhovedet.


Ikke bare er den rent tekniske funktion meget bedre, den lydmæssige oplevelse er naturligvis også langt bedre.
Allerede den første prototype lød i vores lyttepanels ører flere klasser bedre, end både specifikke audiophile filtre, og især industrifiltrene i metalhuse.
Efter flere prototyper og lidt yderligere fintuning har vi opnået et niveau som vi simpelthen ikke troede var muligt.

Det belastningsoptimerede filter giver en helt sort baggrund for musikerne, og det skaber en ro og en klarhed i lydbilledet og dermed en separation af instrumenterne, som resulterer en helt anden musikalsk oplevelse.

Har man først én gang prøvet det belastningsoptimerede filter, så vil man ikke undvære det.

Og hvis man endnu ikke har prøvet det belastningsoptimerede filter med sin signalkilde eller forforstærker, ja så har man ganske simpelt ikke hørt dennes fulde potentiale.


Netfilter50 - Et belastningsoptimeret netstøjsfilter til 50 Watt

Efter feedback fra flere Netfilter25 kunder har der været efterspørgsel efter et filter til en lidt større effekt.
Det kunne være til rørbaserede klasse A forforstærkere og DACs der trækker lidt mere effekt. Og det vil jeg selvfølgelig gerne hjælpe med, så her er Netfilter50, optimeret til mellem 26 og 50 Watt.

Princippet og baggrunden er fuldstændig den samme som for Netfilter25, men komponentværdierne er trimmet til en højere effekt, altså en lavere ohmsk belastning. Under de forskellige forhold er egenskaberne identiske som med Netfilter25. Læs om virkemåden ovenfor, men du skal selvfølgelig ikke snydes for kurverne, så her er Netfilter50 simuleret ved 50 Watt belastning:

Filteret skærer ved 2,6 KHz og Q er 0,7


Så hvis du har en DAC, forforstærker. CD afspiller eller andet der trækker mellem 26 og 50 Watt kontinuerligt - altså ikke en effektforstærker - og his du vil undgå at få netstøjen med dig ind i dit hi-fi, så skal du bruge et Netfilter50.Tekniske data

- optimeret til mellem 10-25 Watt forbrug for Netfilter25, og til 26-50 Watt forbrug for Netfilter50
- filtrerer netstøj bort fra dit hi-fi
- giver en sortere baggrund for musikerne og et mere præcist stereoperspektiv
- Resultat ved 50 Hz = 0 dB @ 0 grader - ingen dæmpning
- Resultat ved 10 kHz = -24 dB @ -150 grader - kraftig dæmpning
- Resultat ved 50 kHz = -54 dB @ -176 grader - meget kraftig dæmpning
- Seriemodstand: 0,9 ohm (inklusive terminaler og sikring)
- fuld sikkerhedsjord med intakt HFI beskyttelse
- ekstern tilgængelig sikring (1AT)
- benytter IEC14 indgang for bedste kompatibilitet med hi-fi strømkabler
- benytter SCHUKO stikkontakt for bedste kompatibilitet med hi-fi strømkabler

Pris: Kr 1.699,- inkl. moms pr. stk
Du køber Netfilter25 og Netfilter50 direkte hos producenten uden mellemled.
Skriv blot en email til henrik@skinbjerg-audio.dk med emnet: "Køb af Netfilter25" eller "Køb af Netfilter50", så sender jeg dig nærmere info.
Betaling via bankoverførsel eller MobilePay. Forsendelse eller afhentning er muligt.
NB: prisen er eksklusiv forsendelse.
Der følger ingen kabler med Netfilter25 eller Netfilter50.


Svar på ofte stillede spørgsmål

SP: Jeg har et apparat der bruger mindre end 10 Watt eller mere end 25 Watt, vil Netfilter25 stadig fungere?
SV: Ja Netfilter25 vil stadig fungere under de 10 Watt, optimeringen vil være ringere men det er stadig bedre end ingen filtrering. Benyt dog helst ikke Netfilter25 med apparater der trækker mere end 25 Watt, da det øger risikoen for begrænsning af dynamikken i lyden. Vælg derimod hellere Netfilter 50 der er optimeret til mellem 26 og 50 Watt

SP: Jeg har et apparat der bruger mere end 25 Watt men mindre end 50 Watt. Skal jeg vælge Netfilter25 eller Netfilter50?
SV: Du skal vælge Netfilter50 da det er optimeret til dette område. Skulle du gå en lille smule over de 25 Watt med Netfilter25 så er det dog ikke nogen katastrofe, men jo længere du kommer over den øverste grænse, desto større er risikoen for dynamik begrænsning.

SP: Kan man bruge Netfilter25 eller Netfilter50 med integrerede- eller effektforstærkere?
SV: Nej. Benyt generelt ikke netstøjsfilter (hverken Netfilter25, Netfilter50 eller andre) på integrerede- eller effektforstærkere. Problemet er at disse har et stærkt varierende strømtræk alt efter musikkens indhold, og derfor er det faktisk umuligt at beregne et optimalt filter ud fra belastningen, da værdien jo konstant ændrer sig. En effektforstærker tilkoblet et traditionelt netstøjsfilter kan næsten ikke undgå at lide af effekttab og dermed dynamikbegrænsning. Ovenstående gælder for forstærkere der arbejder i klasse AB, G, D eller H. En integreret- eller en effektforstærker der arbejder i ren klasse A derimod, den bruger den samme belastning fra nettet hele tiden, og den vil teoretisk set godt kunne benytte sig af et netstøjsfilter. Men det skal altså optimeres til det specifikke konstante strømtræk, og de fleste klasse A forstærkere trækker langt mere strøm end både 25 og 50 Watt. Benyt derfor kun Netfilter25 til apparater der bruger mellem 10 og 25 Watt, og Netfilter50 til apparater mellem 26 og 50 Watt. Altså til forforstærkere, RIAA forstærkere, DACs, CD afspillere, streamere, osv.

SP: Kan man bruge Netfilter25 og Netfilter50 til apparater med switchmode forsyning?
SV: Ja, man kan sagtens benytte det uden problemer. Erfaringsmæssigt er den lydmæssige forbedring dog større med apparater med en almindelig lineær strømforsyning.

SP: Kan jeg bruge Netfilter25 og Netfilter50 i kombination med andre netstøjsfiltre?
SV: Nej, det vil vi ikke anbefale. Impedanserne i filtrene påvirker hinandens funktion, og man kan derfor ikke regne med perfekt filterfunktion.

SP: Kan jeg bruge flere Netfilter25 eller Netfilter50 efter hinanden?
SV: Nej, det vil vi ikke anbefale. Teknisk set kan du godt, der er ikke noget der går i stykker af det, men du vil øge risikoen for dynamik begrænsning fordi at du 'over-filtrerer'. Vi forstår godt idéen bag, men det er slet ikke nødvendigt, da et enkelt Netfilter25 eller Netfilter50 er virkeligt god til at filtrere langt det meste netstøj bort.

SP: Kan jeg tilslutte flere apparater efter Netfilter25 eller Netfilter50, f.eks. både min CD-afspiller og min forforstærker med det samme ene filter?
SV: Ja, det kan du sagtens. Faktisk kan det være med til at sikre bedst mulig filtrering som sker jo tættere man kommer på den optimale værdi, som jo så skal være den samlede belastning af de to apparaters forbrug. Du skal dog vide at du ikke filtrerer disse to apparaters indvirkning på hinanden. Hvis du f.eks. benytter både en streamer med switch mode strømforsyning og en analog forforstærker efter det samme Netfilter25 eller Netfilter50, så vil streamerens switch støj uhindret kunne komme ind i forforstærkeren. I dette tilfælde vil det måske være bedre at bruge Netfilter25 eller Netfilter50 udelukkende med forforstærkeren og i stedet tilslutte streameren til 230 Volt et andet sted. Det er dog ikke sikkert, men du kan jo prøve dig frem til du finder det bedste resultat.

SP: Jeg har et gammelt køleskab der giver et 'knald' i mine højttalere når det starter. Fjerner Netfilter25 og Netfilter50 disse 'knald'?
SV: Nej. Du bør købe dig et nyt køleskab eller få en elektriker til at gennemgå din el-installation.

SP: Jeg har et apparat der har en mekanisk brummende transformator, vil Netfilter25 eller Netfilter50 kunne fjerne dette brum?
SV: Nej. Du bør få transformatoren i det pågældende apparat udskiftet. Den er enten underdimensioneret eller er udsat for ældning.

SP: En ekspert har fortalt mig at hvis der er jævnspænding (DC) på 230 Volt nettet så forårsager det den mekaniske brum i transformatoren på mit apparat. Vil Netfilter25 eller Netfilter50 beskytte mod jævnspænding/DC?
SV: Nej der er ikke filtrering af overlejret DC i Netfilter25 eller Netfilter50, da det introducerer andre problemer. Det er på ingen måde sikkert at transformatoren brummer pga. overlejret DC, men lige så sandsynligt at transformatoren er underdimensioneret eller udsat for ældning. Desuden er de fleste apparater upåvirkede af en smule DC, men hvis du har problemer med dette bør du finde ud af hvilke af dine andre tilsluttede ting der forårsager det, og så få fjernet årsagen til den DC der er på dit 230 V AC net.

SP: Hvis jeg benytter Netfilter25 elller Netfilter50, afbryder jeg så jordforbindelsen til 230 Volt?
SV: Nej, jordforbindelsen er fuldt gennemført internt i Netfilter25 og Netfilter50.

SP: Min el-installation og/eller apparat har ikke jord, kan jeg stadig benytte Netfilter25 og Netfilter50?
SV: Ja. Netfilter25s og Netfilter50s funktion ændrer sig ikke uanset om jord benyttes eller ej.

SP: Hvorfor benyttes der ikke dansk 230V stik som udgangsdåse?
SV: Udgangssiden benytter SCHUKO stik med sidejord i stedet for de danske stik med pind-jord fordi samtlige audiophile strømkabler, og også en del fastmonterede og medleverede apparatledninger, også benytter SCHUKO. På den måde sikrer vi perfekt funktion og fuld sikkerhedsjord for den faktiske brug.

SP: Men nu skal jeg jo bruge et ekstra strømkabel. Hvorfor er der ikke monteret en ledning i indgangen i stedet for IEC stikket?
SV: Forskellige el-installationer har forskellige jordtyper og derfor kan vi ikke vælge bare én type stik på enden af et fastmonteret kabel hvis vi skal sikre at jordforbindelsen til apparatet er intakt. Desuden vil vi ikke udelukke brugeren fra at benytte forskellige typer og længder af strømkabler. Dette er altså valgt både ud fra et praktisk og et lydmæssigt perspektiv.

SP: Hvilke mærke/type komponenter er der benyttet i Netfilter25 og Netfilter50?
SV: Funktionen i forskellige netstøjsfiltre ligger 99% i de korrekte værdier, og vi benytter solide industri-komponenter i topkvalitet der løser opgaven til UG med kryds og slange. Ved korrekt brug kan vi love at Netfilter25 og Netfilter50 giver en større lydforbedring end de fleste andre netstøjsfiltre, også selvom disse andre skulle benytte særligt udvalgte audiophile komponenter.

SP: Hvordan forbinder jeg filteret med korrekt absolut fase?
SV: Det gøres som vist på billederne her:

SP: Er det vigtigt at tilslutte med korrekt absolut fase som billederne ovenfor?
SV: Rent funktionsmæssigt: nej, du kan vende 230 Volt stikkene som du vil. Men der er mange hi-fi fans der mener at de kan høre forskel i en positiv retning, hvis der er korrekt absolut fase på 230V.
Og siden at dette eksperiment ikke koster noget som helst, så vil det da være oplagt at efterprøve det.
Så derfor er her vist hvordan Netfilter25 og Netfilter50 skal vendes for korrekt fase.